Hakkımızda

ISKROLINE ŞİRKETLER GRUBU

modern atom emisyon spektrometrelerinin geliştirilmesi ve üretimi

ISKROLİNE şirketler grubu, 2010 yılında optik emisyon spektrometrelerin spektrum eksitasyon kaynakları bazlı çeşitli deşarj tiplerin (kıvılcım, yay, HF, mikrodalga, lazer) geliştirme, üretim, satış ve servisini sağlamak için kurulmuştur.

Grubun faaliyetinde üç ana yön vardır:

 • Kendi amaç ve müşteri siparişleri için bilimsel araştırma ve Ar-Ge;
 • Spektrometrelerin ana bloklarının üretimi, şunlar dahil olmakla:
  • spektrumların uyarma kaynaklarını;
  • spektrografları;
  • kayıt sistemlerini;
  • yönetim sistemleri ve yazılım analitik desteği dahil olmak üzere spektrometrelerin ana ünitelerinin üretimi;
 • Çeşitli spektrometre tiplerinin üretimi, tanıtımı, satışı ve servisi.

ISKROLİNE şirketler grubunun uzmanları çok yüksek kalifikasyonlara sahiptir. Uzmanlarımızn çoğu 10-20 yıllık süresi boyunca optik ve spektral enstrümantasyon, darbeli güç elektroniği (HF ve mikrodalga bantları dahil) ve mikroelektronik programlama, tasarım, yönetim, lojistik, üretim organizasyonu, pazarlama, finans ve ekonomi gibi alanlarda başarılı ve verimli çalışmışlar.

Ana hedefimiz, modern ve ileri teknoloji spektrometrelerin üretimi, satışı ve servisi, bunların sürekli geliştirilmesidir. Yeni yüksek teknolojili cihazların geliştirilmesi ve piyasaya sunulması müşterilerimizin teknik süreçlerin çoğunun fiyatını düşürecek ve / veya kolaylaştıracaktır. İskroline Şirketi, 10 yıldan fazla Rusya'nın çeşitli işletmeler ve ticari firmaları ile işbirlik yapmaktadır. Bu yıldırda cihazrımızın kalabiliyetleri ve uygulamaları sürekli geliştirmekte ve genişletmekteyiz. Rusya'daki çeşitli endüstrilerle yoğun etkileşim, teknik/operasyonel özelliklerinde benzersiz olan spektrometreler oluşturmamızı sağladı. Spektrometrelerin işlenmesi hakkında olumlu yorumlar kendileri için konuşmaktadır.

Rusya ve yakın ülkelerinin daha çok bölgesini kapsayarak büyüyen bir şirketiz. Bölgesel temsilcilerimiz, tüm sorularınıza cevap vermek ve sorununuzun en iyi çözümünü sunmaktan mutlu olacak.

250'den fazla işletmeye karmaşık sorunların çözmesinde yardımcı olduk. br> Spektrometre hakkında bilgilendirme, yardım ve satın alınması için bizimle iletişime geçin.

+7 812 318-44-20

     +7 812 924-12-58

SPEKTROMETRELERİMİZİN KULLANIM ALANLARI

Demir ve demir dışı metalurjide

Eritilmenin kontrölü için alaşımların bileşiminin kimyasal hızlı analizi ve hazır ürünlerin sertifika kontrolü.

İkincil metalürjide

Demir ve demir dışı metallerin ayrılması ve sınıflandırılması.
Erime ve sertifikasyon kontrolü için hızlı kimyasal analiz.

Dökümhaneler

Giriş kontrolü (alaşım markasının tanımlanması ve doğrulanması), eritme ve hazır ürünlerin çıkış kontrolü, sertifikalandırma kontrolü.

Metal işlerinde, makine mühendisliğinde vs.

Metalin üretim yerinde girış kontrolü, satın alınan malzemelerin marka tanımlanması ve doğrulanması.

Kompleks alaşımlarınve saf malzemelerin kontrolü

Saf ve ultra saf metallerin niceliksel analizi (saf bakır, alüminyum, kurşun, v.s.), karmaşık ve oldukça karmaşık alaşımın kimyasal bileşiminin belirlenmesi.

Araştırma laboratuarlarında

Spektral çözünürlük 0.007 nm'dir. Cihazlar, ilgili aralığının tüm spektrumunu boşluk bırakmadan kaydediyor.