LIES LAZER- KIVILCIM EMİSYON SPEKTROMETRESİBu ürünle birlikte şunlar da bakılır: SPAS-01 - Çeşitli örneklerin ekspres analizi için ark emisyon spektrometresi.

LİES

Stok Durumu: Stokta var

LIES – lazer-kıvılcım emisyon spektrometresi çok çeşitli analitik numuneleri analiz etmek için benzersiz bir cihazdır. Cihazın özelliği, kombine spektrumun eksitasyon kaynağının kullanmasıdır. Ablasyon (bir malzemeden numune alınması ve buharının analitik aralık bölgesine verilmesi), bir lazerle (böyle denilen lazer kıvılcımla) gerçekleştirilir. Bu, cihazın çeşitli örnekleri analiz etmesini ve cihazı kullanım kabiliyetleri bakış açısından klasik lazer spektrometrelerine daha yakın hale getirmesini sağlar.

Numune eksitasyon, özelliklerini bir lazer kıvılcımıyla kıyasla çok daha doğru ayar edilen yoğun elektrikli kıvılcım tarafından gerçekleştiriliyor. Spektrumun eksitasyon kaynağı işlevlerinin bu şekilde ayrılması, klasik lazer spektrometrenin evrenselliğini koruyarak, cihazın metrolojik özelliklerini birkaç kezden daha çoğa yükseltmeyi mümkün kılar. Birleşik lazer-kıvılcımlı emisyon spektrometresi (LIES), lazer, kıvılcım ve ark spektrometrelerinin avantajlarını birleştirerek dezavantajlarının hiçbirini taşımaz. LIES, kıvılcım spektrometresinden ölçümden ölçüme kadar olan doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini aldı. Ark spektrometresinden - gerçekleştirilen görevlerin evrenselliği ve lazer spektrometresinden - basit bir numune hazırlama ve minyatür ve heterojen numuneleri analize etme imkanını almıştır.

Tanımlama

Cihazda alkali (lityum, sodyum, potasyum, rubidyum) veya alkali toprak elementlerin (berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum) çizgileri dahil olmak üzere 185 ile 930 nm arasında bütün spektral çizgiler mevcuttur. Spektrometrenin oldukşa geniş spektral aralığı vardır. Spektral çözünürlük ise spektrografın benzersiz ayarlanma metodununu sayesinde (optik blokların boyutuyla sınırlı olan) teorik olan mümkün olabilen sınır değerine çok yakın gelmektedir. LIES, iletken olmayan numunelerin ekspres spektral analizi, katı monolitlerin (cam, seramik, plastik, metaller, alaşımlar, granitler vb.), çeşitli sıkıştırılmış tozların (topraklar, kayaçlar, jeolojik numuneler vb. dahil) elemental bileşiminin analizi için tasarlanmıştır.

Spektrometre, mikro numuneleri, karmaşık şeklinde numuneleri, heterojen numunelerin (hem yüzey hem de derinlik üzerinde) mikroanalizi için kullanılabilir. LIES, demir, demir dışı ve toz metalürjisinde; metal bilimi; madencilik, cevher madenciliği ve maden işleme endüstrisinde; jeoloji ve jeolojik araştırmalarda; yapı malzemelerin üretimi; son derece saf malzemelerin üretiminde; ekoloji ve çevre koruma; tarım ve gıda endüstrisinde; adli, tıp ve farmakolojik laboratuvarlarda v.s. kulanabilir. Spektrometrenin ana blokları bir takım orijinal özelliklere sahiptir.

Özellikler

Spektrumun eksitasyon kaynağının özellikleri, aşağıdakilerden oluşan eylem ilkesinden kaynaklanmaktadır. Analiz edilen numune hareketli bir üç koordinatlı masanın üzerinde bulunur. Lazer ışığı, operatör tarafından seçilen numunenin yüzeyindeki noktanın üzerine yönetilir. Güçlü bir lazer darbesinin numunenin yüzeyine etkilemesi , analiz edilen bir malzemeden alev (lazerli ablasyon) ortaya çıkmasına yol açar. LIES spektrometresinde, analize edilen alev maddesi, numunenin üstünde yükselerek analitik aralığa girer. Kıvılcım jeneratörü ile ekektrotlar üzerinde potansiyel farkı ve bir ara gazın ile ve analiz edilen numunelerin ablasyon ürünlerin atmosferinde (hava ya da argon) kıvılcım deşarjı oluşturulur. Bir elektrik deşarjında analiz edilen maddenin atom ve iyonların eksitasyonu gerçekleşiyor ve onların emisyon spektrumu spektrografın kayıt sistemi tarafından kaydediliyor.

 • Spektrograf 2S36501633:
  • spectrograph 2S36501633 - ikilidir, bu geniş aralıklı yüksek güçlü spektrograflar için en uygun tasarımdır;
  • yüksek kaliteli holografik içbükey kırılma ızgaraları kullanılır;
  • spektrografın üretim teknolojisi, spektral aletlerin bu tipi için pratik olarak en yüksek spektral çözünürlük değerlerin elde edilmesini sağlar (185-330 nm aralığında 0,007 nm ve üzeri);
  • spektrografın ayarlanmasında son derece yüksek sıcaklık kararlılığı.
 • Spektrometrenin kayıt sistemi, 16 bitlik bir çözünürlükle olan doğrusal CCD dedektörlerinden gelen analog sinyalleri dijitalleştirir ve elde edilen bilgileri dahili hafızada saklar:
  • sayısallaştırılmış sinyalin önceden işlenmesi;
  • LİES spektrometresinde 24 CCD doğrusal dedektörü servis eden kayıt sistemi kulanılır;
  • sinyallerin tüm doğrusal CCD dedektörlerinde paralel olarak ve aynı anda işlenmesi daha sonra sinyalin korelasyon metoduyla işlenmesine izin verir;
  • kayıt sistemi kartlarının iç yapılandırması güçlü elektromanyetik parazitler kaynağının yanında (kıvılcım jeneratörler, ark, RF ve mikrodalga desarjları) veya 0.001 mbar'a kadar vakumda (yani, zayıf ısı transfer koşulları altında) gibi sert koşullarda çalışmasına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • LİES spektrometresine, WindowsXP/7/10 ile uyumlu en yeni "PPM Pro" yazılımı yüklenmiştir:
  • spektrumların eksitasyon kaynağının ve kayıt sisteminin kontrol edilmesini sağlar;
  • yönetim yazılımı, günlük ölçümlerin gerçekleştirilmesinden (yeni başlayan asistanlar için), yeni ve güncel analitik ölçüm programlarının oluşturulması ve düzeltilmesine (spektral analiz konusunda kapsamlı deneyime sahip uzmanlar için) kadar, farklı kalifikasyon seviyesine sahip operatörler için üç erişim modunu desteklemektedir;
  • spectrum üzerinde rahat navigasyonu, spectral çizgilerin belirlenmesi v.s. ile spektral çizgilerin grafik tanımlanması ve korunmasını sağlar;
  • spektrumda tanımlanmaları ve nitel analizin yapılması için geniş spektrum çizgileri tabanını içerir;
  • plazmanın parazit ışınımını hesaba katmaksızın analitik sinyali belirlemeye, böylece ölçümlerin hassasiyetini ve doğruluğunu artırmaya izin veren, her analitik çizgisi için spektral fonunun şiddetinin ve davranışının münferit kaydını sağlar;
  • Belirlenen her element için birkaç analitik çizginin uygulanmasını sağlar; dinamik ölçüm aralıklarını konsantrasyonlar üzerinde yukarıya otomatik olarak yüzlerce ve binlerce kat genişletir ve katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonlarının pratik olarak sınırsız belirlenmesini sağlar;
  • ayarlama özelliklerinin bir ve iki noktada rekalibrasyonun yapılmasını sağlar.

Tekniki özellikler

Konsantrasyon ölçüm aralığı, % 10-5 – 10-4 dan onlarcaya kadar
Göreceli rasgele hata oranı (ölçüm koşullarına bağlı olarak),% olarak 5 – 15
Lazer ablatörü Lazer tipi YAG:Nd
Dalganın boyu, nm 1064
Darbe süresi 100 μs'e kadar
Enerji, J / darbe 0.1 - 1.0
Tekrarlama sıklığı, Hz 0.1 - 0.3
Spektrumun eksitasyon kaynağı Deşarj tipi Yüksek voltajlı kıvılcım
Gerilim, kV 4 - 10
Çalışma spektral aralığı, nm 185 – 930
Ortalama spektral çözünürlük, nm aralıkta, nm  
185 – 330 0.007 - 0.01
330 – 930 0.03 - 0.05
Ortalama ters lineer dağılım, nm / mm aralıkta, nm  
185 – 330 0.56
330 – 930 1.8
Fotodetektörler (doğrusal CCD dedektörleri TCD1304DG,TOSHIBA), adet 24 kadar
Elektrik güç kaynağı (220+22-33) V, (50+2-2) Hz
Güç tüketimi, en fazla, W 250
Ağırlık en fazla, kg 60

Metrolojik özellikler

LIES spektrometresinin katı maddeleri «3σ» kriterine göre elementel spektral analizinin algılama sınırları elementlerin çoğu için 10.5 %'den (0.1 g/t) daha az ile 10.4 % (1 g/t) aralığında bulunuyor. Metodun, algılama sınırların en az 10 kat daha da azaltılması (iyileştirilmesi) için rezervleri var. Bu yöndeki geliştirmeler aktif olarak yapılmaktadır. 5-15 % tipik rasgele hata için farklı örneklerde konsantrasyon ölçüm aralığı (10-5-10-4) %'dan onlarca %'a kadar (ölçüm koşullarına bağlı olarak) olabilir.

Bugüne kadar lazerli kıvılcım spektral analizi yöntemi ile çok çeşitli gerçek numunelerin yani çevresel nesneler (havadaki aerosoller de dahil olmak üzere), gıda hammaddeleri ve gıda ürünleri, ilaçlarda toksik elementler ve ağır metalleri, ve ilgili numunelerde nadir toprak elementleri ve kıymetli metallerin bir sürü ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki özet tablosunda gerçek çok elementli numunelerde güvenle (yani 5-15 % hata oranı ile) belirlenen içeriğin minimum değerleri (algılama sınırlarıyla karıştırılmamalı) bulunmaktadır:

№ пп Element Dalganın boyu, nm Minimum içerik, mcg / g (10-4%)
1 Ag 328.068 0.1 – 1.0
2 Al 309.271 1.0
3 As 193.759 0.8 – 2.0
4 Au 267.594 1.0
5 B 208.957 1.0
6 Ba 455.403 1.0
7 Be 313.107 1.0
8 Bi 206.17 1.0
9 Br 478.55 1.0-3.0
10 C 247.856 0.1
11 Ca 315.887 0.1-1.0
12 Cd 214.438 0.5
13 Ce 418.660 8.0-10.0
14 Cl 335.339 10.0
15 Co 228.616 3.0-5.0
16 Cr 313.205 1.0
17 Cs 894.359 1.0
18 Cu 324.754 1.0-3.0
19 Dy 394.468 5.0-10.0
20 Er 381.967 1.0-3.0
21 Eu 381.967 0.8-1.0
22 Fe 234.349 1.0
23 Gd 407.870 20.0-30.0
24 Ge 303.906 1.0
25 I 206.163 3.0-5.0
26 K 404.721 10.0
27 La 408.672 1.0-3.0
28 Li 670.776 1.0-3.0
29 Mg 285.213 1.0-3.0
30 Mn 403.076 3.0-5.0
31 Mo 313.259 1.0-2.0
32 Na 330.237 1.0
33 Nd 463.424 5.0
34 Ni 361.939 3.0-5.0
35 P 213.618 2.0
36 Pb 405.782 1.0-2.0
37 Pd 247.642 1.0
38 Pr 495.137 10.0-15.0
39 Pt 265.9 1.0
40 Sb 206.833 5.0-10.0
41 Se 203.985 10.0
42 Si 251.611 1.0
43 Sm 429.674 4.0
44 Sn 303.412 1.0-3.0
45 Sr 407.771 1.0-2.0
46 Ti 334.941 1.0
47 U 358.488 2.0-3.0
48 V 309.311 2.0-4.0
49 W 207.911 3.0-5.0
50 Y 410.236 2.0-3.0
51 Zn 206.200 1.0-2.0
52 Zr 360.119 2.0-3.0

Boyutlar

Spektrometrenin yerleştirilmesi için gereken minimum alan: 3 metrekare.

Габариты лазерного спектрометра ЛИЭС

LIES SPEKTROMETRESİNİN BROŞÜRÜNÜ ALMAK

Cihazın tüm teknik spesifikasyonları, PDF veya MS Word formatında mevcut.