ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERİN EXPRESS ANALİZİ İÇİN ARK EMİSYON SPEKTROMETRESİBu ürünle birlikte bakılan: LİES - Lazerli kıvılcımlı emisyon spektrometresi.

SPAS-01

Stok Durumu: Stokta var

SPAS-01, toz materyallerin spektrum analizi için klasik ark optik emisyon spektrometresidir. Cihazın uygulanma aralığı çok geniştir. Bu, hem iletken numunelerin hem de metal olmayan metallerin bir analizidir. Bu cihaz yardımıyla öğütülebilen tüm numuneler analiz edilebilir. Bunlar kum, toprak, jeolojik numuneler, alt çökeller, camlar, seramik, metal talaşı, motor yağı (teçhizat bozulma parçaların bulunması) ve benzeri diğer nesneler olabilir. Çihaz, nümüne konteynirin içine (içi boş karbon elektrotu) yerleştirilebilecek her şeyi açabilir, atomize ve analiz edebilir. Metal çubukları doğrudan bir elektromanyetik karşıtı olarak analiz edilebilir.

Bu tip spektrometreler geçmişte yaygın olarak kullanılmış ve son derece özel cihazlarla piyasadan atılmıştır. Örneğin, metallerin ve alaşımların ekspres analizi için, "ISKROLİNE 100" veya " ISKROLİNE 300" gibi kıvılcım spektrometreleri kullanmak daha iyi, ve sıvıların ekspres analizi için endüktif çift plazma spektrometresi en uygunudur. Ancak, çözülebilmesi tek ark cihazının en uygun olduğu birkaç problem var. Her şeyden önce, bu öğütülmüş iletken olmayan örneklerinin hızlı analizidir. Örneğin, toprak örnekleri bir ICP-spektrometresi üzerinde analiz edilebilir, ancak bunun için çözülmelidirler. Bu işlem bir günden fazla sürebilir ve ona ekspes denmez. SPAS-01, minimum hazırlanması ile bu tür numuneleri doğrudan analiz edebilir. Aynı zamanda bu işi yüksek hassasiyet ve düşük algılama sınırlarıyla yapabilir. Böyle bir spektrometrenin alternatifi X-ışını spektral analiz cihazı olabilir. Ancak, benzer sonuç verebilen cihazın fiyati on veya daha fazla kat yüksektir, hem de numune hazırlanmasını gerektirir, yani evvela numunenin öğütülmesi ve sonra iyi bir "tablet" boyutuna sıkıştırılması gerekir.

İşte ark spectrometrenin geçmişte kalmasına izin vermeyen üç sebep:

 • Benzersizlik – cihazların mevcut olmadığı veya karşılaştırılamayacak kadar pahalı olduğu bir takım görevler vardır.
 • Hızlı olması – bir numunenin analiz süresi 1 dakikadan azdır.
 • Evrensellik – çok sayıda görev yerine getirir. Bazı görevler için hafif örnek hazırlaması gerekiyor, başka tipler ise son derece uzmanlaşmış ekipmanlarla çözülebilir, ancak ark cihazı her ikisini de yerine getirebilir.

Tanımlama

SPAS-01 ark emisyon spektrometresi bu işlerde kulanılır:

 • siyah, renkli, toz metalurjide hammaddenin giriş kontrolü ve ürünün çıkış kontrolünde;
 • analiz için madencilik, cevher madenciliği ve maden işleme endüstrisi;
 • son derece saf malzemeler üretimi;
 • ekoloji;
 • gıda endüstrisinde;
 • adli laboratuvarları;
 • araştırma enstitülerinde vb.

0.007 nm’den (aralık 185-330 nm) ve 0,03 nm’den (aralık 330-930 nm) çözünürlükte 185- 930 nm aralığında numunelerin spektral analizi için SPAS-01 spektrometresinde bütün spektral çizgiler mevcuttur.

SPAS-01 spektrometresinde katı maddelerin «3σ» kriteri ile element spektral analizin algılama sınırları elementlerin çoğu için 10-4 - 10-5 % aralığında bulunmaktadır.

SPAS-01, ark boşaltma jeneratörü PRIMA A ve üniversal tripod USHT-4 bazlıbir uyarılma spektrum, 24 doğrusal CCD dedektörlü kayıt sistemi, yönetim bilgisayarı ve gövde ile operatörün çalışma yerinden oluşur.

Özellikler

 • PRIMA A ark deşarj jeneratörü önceki nesil DG-2, IVS-23, UGE-4 jeneratörlerle kıyaslasak aşağıdaki avantajlara sahiptir:
  • akımın kararlılığı 20-30 kat daha yüksek: 0.5 % ve daha iyi ve elektrodların tükenmesinden elektrotlar arası mesafenin değişimine bağlı değil;
  • ark akımının zamandan rasgele bağımlılığını bilgisayardan ayarlama imkanı var;
  • numuneyi önceden yakmadan gerekli akımın ön ayarlama imkanı;
  • balast direncinin olmaması;
  • yüksek verimlilik: tüketilen enerjinin dönüşüm faktörü –80 % ve daha büyük;
  • güç tüketimi aynı çıkış akımından yaklaşık 10 kat daha azdır;
  • bilgisayar ve diğer elektronik cihazların arızalanmasına neden olmaz;
  • çalışma sırasında akustik ses yaratmaz;
  • hem manuel hem de bilgisayar kontrolü var;
  • ağırlık 30-50 kat, hacim 20-40 kat daha küçük;
  • devreye alma ve günlük bakım çalışmaları gerektirmez.
 • Spektrograf 2S36501633:
  • spectrograf 2S36501633 - ikizdir, bu geniş aralıklı yüksek geçirgenlikli spektrograflar için en uygun tasarımdır;
  • yüksek kaliteli holografik içbükey kırılma ızgaraları kullanılır;
  • spektrografın üretim teknolojisi, spektral aletlerin bu tipi için pratik olarak en yüksek spektral çözünürlük değerlerinin elde edilmesini sağlar (185-330 nm aralığında 0,007 nm ve üzeri);
  • spektrografın ayarlanmasında son derece yüksek sıcaklık kararlılığı.
 • spektrometrenin kayıt sistemi, 16 bitlik bir çözünürlükle olan doğrusal CCD dedektörlerinden gelen analog sinyalleri dijitalleştirir ve elde edilen bilgileri dahili hafızada saklar (hafıza kapasitesi 500 kareye kadar saklamaya izin verir):
  • sayısallaştırılmış sinyalin önceden işlenmesi;
  • SPAS-01 spektrometresinde 24 CCD dedektörü servis eden kayıt sistemi kulanılır;
  • sinyallerin tüm doğrusal CCD dedektörlerinde paralel olarak ve aynı anda işlenmesi daha sonra sinyalin korelasyon metoduyla işlenmesine izin verir;
  • her karenin birikim süresi 0,004 s'lik adımla 0,004 - 60,0 sn arasında değişebilir;
  • kayıt sistemi kartlarının iç yapılandırması güçlü elektromanyetik parazitler kaynağının yanında (kıvılcım jeneratörler, ark, RF ve mikrodalga desarjları) veya 0.001 mbar'a kadar vakumda (yani, zayıf ısı transfer koşulları altında) gibi sert koşullarda çalışmasına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır;
  • Tüm analitik çizgiler için tükenme eğrilerinin yazılması ve analiz edilmesi için "osilograf" çalışma modu vardır.
 • SPAS-01 spektrometresinde, WindowsXP / 7/10 ile uyumlu en yeni "PPM Pro" yazılımı yüklenmiştir:
  • spektrumların eksitasyon kaynağının ve kayıt sisteminin kontrol edilmesini sağlar;
  • yönetim yazılımı, günlük ölçümlerin gerçekleştirilmesinden (yeni başlayan asistanlar için), yeni ve güncel analitik ölçüm programlarının oluşturulması ve düzeltilmesine (spektral analiz konusunda kapsamlı deneyime sahip uzmanlar için) kadar, farklı kalifikasyon seviyesine sahip operatörler için üç erişim modunu desteklemektedir;
  • spectrum üzerinde rahat navigasyonu, spectral çizgilerin belirlenmesi v.s. ile spektral çizgilerin grafik tanımlanması ve korunmasını sağlar;
  • spektrumda tanımlanmaları ve nitel analizin yapılması için geniş spektrum çizgileri tabanını içerir;
  • plazmanın parazit ışınımını hesaba katmaksızın analitik sinyali belirlemeye, böylece ölçümlerin hassasiyetini ve doğruluğunu artırmaya izin veren, her analitik çizgi için spektral fonunun şiddetinin ve davranışının münferit kaydını sağlar;
  • Belirlenen her element için birkaç analitik çizginin uygulanmasını sağlar; dinamik ölçüm aralıklarını konsantrasyonlar üzerinde yukarıya otomatik olarak yüzlerce ve binlerce kat genişletir ve katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonlarının pratik olarak sınırsız belirlenmesini sağlar;
  • elementler arası aditif ve çarpımsal etkileşmelerin otomatik kaydının etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılmasını sağlar;
  • baz seyreltilmesinin hesaba katılmasına izin verir;
  • ayarlama özelliklerinin bir ve iki noktada rekalibrasyonun yapılmasını sağlar.

Tekniki özellikler

Konsantrasyon ölçüm aralığı, % 10-5 – 10-4 dan onlarcaya kadar
Göreceli rasgele hata oranı (ölçüm koşullarına bağlı olarak),% 5 – 15
Spektrumun eksitasyon kaynağı Ark Deşarj Tipleri tek kutuplu ark 3-20A AC ark 3-18A aralıklı ark 3-8A
Ark akımının kararlılığı, en fazla, % olarak (200-250 V besleme voltaj aralığında ve elektrotların tükenmesine bağlı olarak elektrotiçi mesafe değişimine bakılmaksızın 0.5
Güç tüketimi, en fazla, kW 1.5
Boyutlar 110 х 370 х 520
Ağırlık, en fazla, kg 7
Çalışma spektral aralığı, nm 185 – 930
Ortalama ters lineer dağılım, nm / mm aralıkta, nm  
185 – 330 0.007 - 0.01
330 – 930 0.03 - 0.05
Ortalama ters doğrusal dağılım, nm / mm aralıkta, nm  
185 – 330 0.56
330 – 930 1.8
Fotodetektörler (doğrusal CCD dedektörleri TCD1304DG,TOSHIBA), adet 24 kadar
Bir karenin süresi, sa 0.004 – 60
Kare sayısı 1 – 500
Arayüzü USB2.0
Karelerin aktarma rejimi tüm kareler var
tüm karelerin ortalaması var
Elektrik güç kaynağı (220+22-33) V, (50+2-2) Hz
Güç tüketimi, en fazla, W plazmasız 500
Plazmanın yanma zamanında 2000
Ağırlık, en fazla, kg 250
* - İskrolayn spektrometreleriyle belirlenen katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonları pratik olarak sınırsızdır, çünkü elementlerin muhtevasıbelirlenen elementin yüksek ve düşük yoğunluklu çeşitli analitik çizgiler (yani, "güçlü" ve "zayıf" çizgiler) üzerinde hemen belirlenir. "Zayıf" çizgiler kullanması ölçümlerin dinamik aralıklarını yüzlerce ve binlerce kat konsantrasyonlar üzerinde yukarıya doğru genişletir.

Metrolojik özellikler

5-15% tipik rasgele hata için farklı örneklerde konsantrasyon ölçüm aralığı (10-5-10-4) % dan onlarca% kadar (ölçüm koşullarına bağlı olarak) olabilir.

Boyutlar

Spektrometrenin yerleştirilmesi için gereken minimum alan: 5 metrekare.

Spektrometrenin yerleştirilmesi için gereken minimum alan: 5 metrekare.

SPAS-01 SPECTROMETRESİ İÇİN BROŞÜR ALMAK

Cihazın tüm teknik spesifikasyonları PDF veya MS Word formatındadır.