METAL VE ALAŞIMLARIN EXPRESS ANALİZİ İÇİN MASAÜSTÜ SPEKTROMETRESİ

ISKROLINE 100 Optik Emisyon Spektrometresi


Bu ürünle alınan: Inerta 50 - atık gazları arıtma (ilave arıtma) cihazı.

ISKROLINE 100

Stok Durumu: Stokta var

ISKROLINE 100 Optik Emisyon Spektrometresi, argon atmosferinde düşük voltajlı bir CLR deşarjı kullanarak iletken örnekleri analiz etmek için küçük boyutlu (masaüstü) bir cihazdır. Spektral çizgilerin yoğunluğunun numunedeki element içeriğini üzerine alan bağımlılığını kullanan bu cihaz emisyon spektral analiz metoduna dayanır.

Cihazın görevi - farklı bazlı (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Ti, Mg, vs.) metaller ve alaşımların detaylı ekspres analizidir. Bu spektral analiz cihazı, kükürt, fosfor ve karbon dahil olmakla bilinen alaşım elementler ve safsızlıkların çoğu için demirli olmayan metallerin ve demirli metallerin (dökme demirler, düşük, orta ve çok sayıda yüksek alaşımlı çelikler, vb.) bileşiminin kantitatif analizi için tasarlanmıştır.

Cihaz, ağır sanayinin analitik sorunlarının çoğunu çözebilir. Bu bağlamda, Iskroline 100 kullanım alanı çok geniştir:

 • Demir ve demir dışı metalürjide - eritme kontrolü ve hazır ürünlerin sertifika kontrolü için alaşımların kimyasal bileşiminin hızlı analizi.
 • İkincil metalürjide - aynısı ve demirli ve demirsiz metallerin hurda ayrıştırılması.
 • Dökümhanede - giriş (alaşım derecesinin belirlenmesi ve doğrulanması), eritme ve hazır ürünlerin cıkış ve sertifikasyon kontrolleri.
 • Metal işleme, makine mühendisliği, vb. - metallerin giriş kontrolü, satın alınan malzemelerin markasının tanımlanması ve doğrulanması.

Tanımlama

Cihazda, karbon, fosfor ve sülfür hatları dahil olmakla 167 ile 460 nm aralığındaki herhangi bir spektral çizgi mevcuttur. Mütevazı boyutta (masaüstü cihazı) olan cihazın teknik parametreleri, farklı sektörlerde günlük görevlerinin büyük çoğunluğunu çözmek ve yüksek analitik yeteneklere sahip olmak için hesaplanmıştı. Görevleri yerine getirmek için, spektrometrenin yeterli bir spektral aralığı vardır. Spektral çözünürlüğü ise spektrografın eşsiz ayar metodu sayesinde teorik olarak mümkün olan değerin (optik birimin boyutu ile sınırlı) sınırına yaklaşıyor.

ISKROLINE 100, yüksek kaliteli işçilik ve güvenilirlik ile "fiyat / analitik yetenekleri" bakış açısından sınıfının en iyi masaüstü emisyon spektrometresidir. Cihaz, SPARKS LCR deşarj jeneratörü bazlıspektrumlar eksitasyon sistemi, 1S2133 vakum spektrograf, 7 (9-on-demand) doğrusal CCD detektörlü kayıt sistemi, ve teknolojik bir gövde içinde bulunan kontrol, gaz kaynağı ve vakumlama sistemlerden oluşmaktadır.Bu kıvılcım spektrometre küçük ve orta ölçekli işletmelerde metal ve alaşımların tahribatsız kontrolün tek bir aracı olmakla birlikte karmaşık üretim ve laboratuvarlarda ve demir ve demir dışı metalürjinin büyük işletmelerin atölyelerinde ve analitik sistemlerlerinde çalışabilir. Spektrometrenin ana blokları birçok orijinal özelliğe sahiptir.

Özellikler

 • Yüksek analiz hızı (30 saniyeden az).
 • Spektral üniteden oksijenin çıkarılması için özel bir teknolojinin kullanılması nedeniyle, argonda önemli tasarruflar.
 • LCR deşarj jeneratörün yüksek verimliliği (balast direnci olmayan modunda, şebekeden çekilen gücün 80 %'e kadar deşarj olur).
 • Düşük düzeyde elektromanyetik girişim.
 • Generatör ayarların geniş aralığı (700'den fazla seçenek).
 • Spektrometrenin metrolojik özelliklerine etki gösteren jeneratörün tüm elektriksel parametreleri stabilize edilmiştir.
 • Büyük bir üçayak tablası, büyük örnekleri (onlarca santimetre) veya düzensiz şekilli numuneleri ölçmeyi mümkün kılar.
 • Spektrograf, Paschen-Runge optik şemasına göre ve tüm optik elementlerin hassas manuel ayarı ile yapılmıştı.
 • Cihazı daha pahalı yapan özel ısı dengeleme sistemleri olmaksızın spektrografın son derece yüksek ısıl kararlılığı;
 • 185 nm'nin altındaki dalga boyu aralığında Iskroline 100 spektrometresinin en yüksek duyarlılığını korumak için, spektrografın hava geçirmez şekilde kapatılmış zarfında 0.1 mbar'dan (10-4 atm) daha düşük kalan basınçlı vakum uygulanır.
 • Spektrograf gövdesinin boşaltılması, başlangıç pompalama hızı en az 5 m3 / sa olan plak rotorlu yağ ön-vakum pompaları yardımıyla gerçekleştirilir
 • Yağ buharların hem boşaltılan hacme hem de çevreye girmesini engelleyen, etkili ve pahalı olmayan uzun ömürlü filtreler kullanılır.
 • Kayıt sistemi, doğrusal CCD dedektörlerinden gelen analog sinyalleri 16 bitlik bir çözünürlükle sayısallaştırır ve alınan verileri dahili bellekte saklar (hafıza kapasitesi 1000 kareye kadar saklamaya izin verir). Sayısallaştırılmış sinyalin ilk işlemesini sağlar.
 • Iskroline 100 spektrometresinde, 9 CCD dedektörüne kadar hizmet veren bir kayıt sistemi kullanır.
 • Tüm doğrusal CCD dedektörlerinden gelen sinyaller paralel olarak ve aynı anda işlenir, bu ise gelecekte sinyal işlemeler için korelasyon yöntemlerinin kullanılmasına izin verir.
 • Her görüntünün birikim süresi 0.004 sn'lik artışlarla 0.004 - 60.0 sn arasında değişebilir.
 • Kayıt sisteminin devre tahtasının iç düzenlemesi güçlü elektromanyetik parazit kaynaklara yakın (kıvılcım, arken, mikrodalga ve HF deşarjların jeneratörleri) ve 0.001 mbar'a kadar vakum içinde (yani, zayıf ısı değişimi koşullar altında) işlenmesi gibi zor çalışma koşullara göre tasarlanmıştır.
 • Iskroline 100 spektrometresine Windows XP ile uyumlu, spektrum eksitasyon kaynağının, kayıt sistemi, tripoda argon tedarik sistemi ve spektrografın vakumlanma sisteminin kontrol edilmesini sağlayan son teknoloji «PPM Pro» yazılımı yüklenmişti.
 • Yönetim yazılımı, günlük ölçümler düzenlenmesinden (yeni başlayan laboratuvar elemanları için) yeni analitik ölçüm programların kurulmasına ve mevcüt programların değiştirilmesine (spektral analiz alanında kapsamlı deneyime sahip uzmanlar için) kadar farklı kalifikasyon düzeylerine sahip operatörler için üç erişim modunu destekler:
  • spektrumda rahat navigasyon, spektral çizgileri tanımlama, vb. ile spektrumların kaydı ve grafik gösterimini sağlar;
  • spektrumda tanımlanmaları ve nitel analizin yapılması için geniş spektrum çizgileri tabanını içerir;
  • plazmanın parazit ışınımını hesaba katmaksızın analitik sinyali belirlemeye, böylece ölçümlerin hassasiyetini ve doğruluğunu artırmaya izin veren, her analitik çizgisi için spektral fonunun şiddetinin ve davranışının münferit kaydınısağlar;
  • belirlenen her bir element için birkaç analitik çizgi uygulamasını sağlar; dinamik ölçüm aralıklarını yüzlerce ve binlerce kat otomatik olarak konsantrasyonlar üzerinde yukarıya genişleterek katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonlarının pratik olarak sınırsız belirlenmesini sağlar;
  • Elementler arası aditif ve çarpımsal etkileşmelerin otomatik kaydının etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılmasını sağlar;
  • Baz seyreltilmesinin hesaba katılmasına izin verir;
  • ayarlama özelliklerinin bir ve iki noktalı rekalibrasyonunn yapılmasını sağlar;
  • Rusya Federasyonu'nun GOST standardına ve yabancı standartlara uygun alaşım markalarının otomatik tanımlanmaünitesini içerir.

Teknik özellikler

Konsantrasyon ölçüm aralığı, % 0.0001 den onlarcaya kadar*
Bağıl rasgele hata oranı (elemente, kütle fraksiyonuna ve GSO kalitesine bağlı olarak), % 0.5 – 40'dan az
Spektrumun eksitasyon kaynağı Deşarj tipi bir argon atmosferinde düşük voltajlı tek kutuplu kıvılcım
Voltaj, V 200 - 500
Frekans, Hz 100; 200; 300; 400
Kapasite, μF 2.2; 4.4;
İndüktans, μH 40, 270, 750, 2400 (istek üzerine)
Direnç, Ohm 0.3; 0.99; 3.3
Çalışma spektral aralığı, nm 167 – 460
Spektral çözünürlük, nm 0.02-0.04
Ortalama ters lineer dağılım, nm / mm 1.44
Fotodetektörler (doğrusal CCD dedektörleri TCD1304DG, TOSHIBA), adet. 9
Bir karenin süresi, sa 0.004 – 60
Kare sayısı 1 – 500
Arayüzü USB2.0
Karelerin aktarma rejimi tüm kareler var
tüm karelerin ortalaması var
Elektrik güç kaynağı (220+22-33) V, (50±2) Hz
Güç tüketimi, en fazla, W kıvılcımsız 500
kıvılcım yanma zamanında 900
Ağırlık, en fazla, kg 60
* - Iskroline spektrometreleriyle belirlenen katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonları pratik olarak sınırsızdır, çünkü elementlerin muhtevası belirlenen elementin yüksek ve düşük yoğunluklu çeşitli analitik çizgiler (yani, "güçlü" ve "zayıf" çizgiler) üzerinde hemen belirlenir. "Zayıf" çizgilerin kullanması ölçümlerin dinamik aralıklarınıkonsantrasyonlar üzerinde yüzlerce ve binlerce kat yukarıya doğru genişletir.

Metrolojik özellikler

Tespit limiti (veya algılama limiti), metrolojik özelliklerden biri olarak “Iskroline” serisi her spektrometresinin ilk doğrulamasında zorunlu olarak kontrol edilir. Iskroline 100 spektrometrelerinin doğrulanmasıyla ilgili birçok kanıtlara bakın.

Tespit sınırları,% olarak*
S 0.00006
P 0.00002
C 0.00006
Si 0.00007
Cu 0.0001
Mg 0.0001
Ti 0.00006
W 0.0001
Nb 0.00006
Ni 0.0001
Cr 0.000005
Al 0.0003
Mo 0.0002
V 0.00004
Pb 0.0007
Sb 0.000008
Ag 0.00004
As 0.00001
Mn 0.00006

* Algılama sınırları, Fe, Cu, Al bazları için "3σ" kriteri ile hesaplanmış olup tipik analiz koşullarında gerçek tekniklerle elde edilmiştir.

Boyutlar

Iskroline 100 masaüstü spark spektrometrelerin boyutları

Iskroline 100 masaüstü spark spektrometrelerin boyutları

ISKROLINE 100 SPEKTROMETRELER BROŞÜRÜ ALIN

Iskroline serisi spektral cihazları için tüm teknik spesifikasyonlar PDF veya MS Word formatındadır.