METAL VE ALAŞIMLARIN EXPRESS ANALİZİ İÇİN
LABORATUVAR SINIFI SPEKTROMETRESİBu ürünle alınan: Inerta 50 - atık gazların arıtılma (ilave arıtılma) cihazı.

ISKROLAIN 300

Stok Durumu: Stokta var

ISKROLINE 300 atomik emisyon spektrometresi, tüm bazlımetallerin ve alaşımların ekspres analizini yapmak için laboratuvar sınıfı analitik bir cihazdır. Bu cihaz, kulanıcı için özellikler ile genel boyut arasındaki farkın onemli olmadığında, ancak spektrometrenin özelliklerinden ölçümlerin doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği ön plana gelmesi için tasarlanmıştır.

Bugün için ISKROLINE 300'ün, ISKROLINE Grup Şirketleri tarafından üretilen kıvılcım spektrometreler arasında önde gelen bir cihaz olduğunu eminlikle söyleyebiliriz. Bu, üretim kalitesine ve alet parametrelerine uzlaşmaz bir yaklaşımdır. Mekaniğin çok hassas şekilde üretilmesi, optik ünitelerin hassas ayarlanması ve tüm elektronik parçaların birçok stres testi yapılması spektrometrenin en üst düzeyde üretilmiş olmasını garanti edebilir.

Neden böyle bir cihaza ihtiyacınız var? Her şeyden önce, "ISKROLINE" kıvılcım spektrometreleri hattında olan daha küçük cihazların aynı işlevlerini yerine getirmek için. ISKROLINE 300 tüm bu işlevleri kolayca gerçekleştirecektir. Ama başka küçük boyutlu spektrometrelerin (üreticiye bağlı olmadanpiyasada mevcut olan) daha kötü yerine getirdiği zor görevler vardır . Bu, bir yandan, saf ve ultra saf metallerin (saf bakır, alüminyum, kurşun vb.) nicel analizi ve diğer yandan - kompleks ve süper kompleks alaşımların kimyasal bileşiminin belirlenmesidir.

Tanımlama

Cihazda fosfor, sülfür, karbon, gazlar (azot, hidrojen, oksijen), alkali (lityum, sodyum, potasyum, rubidyum) ve toprak alkali elementler (berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum) çizgileri dahil olmak üzere 174 ile 930 nm aralığında, bütün spektral çizgileri vardır.

Spektrometrenin çok geniş bir spektral aralığı vardır. Spektral çözünürlük ise spektrografın benzersiz ayarlanma metoduna göre teorik olarak mümkün olan sınır değerine (optik ünitelerin sınırladığı boyutlar) yaklaşıyor. Birçok analitik çizginin iç genişliği cihazın donanım çözünürlüğünü aşıyor, ve böylece gerçek spektral genişliğin değerlendirilmesini mümkün ediyor. Bütün bunlar ve cihazın diğer kalabiliyetleri, laboratuvarlarda araştırma amaçlı kullanılmasına imkan veriyor.

ISKROLINE 300, sınıfının laboratuvar emisyon spektrometrelerinden fiyat / analitik imkanlar bakımından, yüksek üretim ve güvenilirlik kalitesi ile en iyi bir cihazdır. Cihaz, SPARKS LCR deşarj jeneratörü bazlı spektrumlar eksitasyon sistemi, 2S36501633 vakum spektrograf, 30 lineer CCD dedektör bazlı kayıt sistemi, kontrol, gaz kaynağı, vukumlama sistemleri ve gövde ile operatörün koltuğundan oluşulmaktadır.

Özellikler

 • Yüksek analiz hızı (30 saniyeden az).
 • Spektral üniteden oksijenin çıkarılması için özel bir teknolojinin kullanılması nedeniyle, argonda önemli tasarruflar.
 • LCR deşarj üreticisinin yüksek verimliliği (balast direnci olmayan modülde, şebekeden çekilen gücün % 80'ine kadar deşarj olur).
 • Generatör ayarların geniş aralığı (700'den fazla seçenek).
 • Spektrometrenin metrolojik özelliklerine etki gösteren jeneratörün tüm elektriksel parametreleri stabilize edilmiştir.
 • Büyük bir üçayak tablası, büyük örnekleri (onlarca santimetre) veya düzensiz şekilli numunelerin ölçmesinii mümkün kılar.
 • Yüksek geçirgenlikli geniş aralıklı spektrograflar için en akılcı tasarım olan ikiz spektrograf kullanılmıştır. Birinci spektrografın sıfır düzenli kırınım üzerinden optik olarak bağlanmış iki spektrograf (Paschen-Runge optik devreleri ile) tek bir optik tabanda bulunmaktadır.
 • Cihazı daha pahalı yapan özel ısı dengeleme sistemleri olmaksızın spektrografın son derece yüksek sıcaklık güvenliği.
 • 185 nm'nin altındaki dalga boyu aralığında Iskroline 300 spektrometresinin en yüksek duyarlılığını korumak için, spektrografın hava geçirmez şekilde kapatılmış zarfında 0.1 mbar'dan (10-4 atm) daha düşük kalıntı basınç uygulanır.
 • Spektrograf gövdesinin vakumlandırılması, başlangıç pompalama hızı en az 5 m3 / sa olan kanatlı döner yağlı ön-vakum pompaları yardımıyla gerçekleştirilir.
 • Yağ buharların hem boşaltılan hacme hem de çevreye girmesini engelleyen, etkili ve pahalı olmayan uzun ömürlü filtreler kullanılır.
 • Kayıt sistemi, doğrusal CCD dedektörlerinden gelen analog sinyalleri 16 bitlik bir çözünürlükle sayısallaştırır ve alınan verileri dahili bellekte saklar (hafıza kapasitesi 500 kareye kadar saklamaya izin verir). Sayısallaştırılmış sinyalin ilk işlemesini sağlar.
 • Iskroline 300 spektrometresinde, 30 CCD dedektörüne kadar hizmet veren bir kayıt sistemi kullanır.
 • Tüm doğrusal CCD dedektörlerinden gelen sinyaller paralel olarak ve aynı anda işlenir, bu ise gelecekte sinyal işlemeler için korelasyon yöntemlerinin kullanılmasına izin verir.
 • Her görüntünün birikim süresi 0.004 sn'lik artışlarla 0.004 - 60.0 sn arasında değişebilir.
 • Kayıt sistemin devre tahtasının iç düzenlenmesi güçlü elektromanyetik parazit kaynaklara yakın (kıvılcım, arken, mikrodalga ve HF deşarjların jeneratörleri) ve 0.001 mbar'a kadar vakum içinde (yani, zayıf ısı değişimi koşullar altında) işlenmesi gibi zor çalışma koşullara göre tasarlanmıştır.
 • Iskroline 100 spektrometresine Windows XP/7/10 ile uyumlu spektrumun eksitasyonkaynağının, kayıt sistemi, tripoda argon tedarik sistemi ve spektrografın vakumlanma sisteminin kontrol edilmesini sağlayan son teknoloji «PPM Pro» yazılımı yüklenmişti.
 • Yönetim yazılımı, günlük ölçümler düzenlenmesinden (yeni başlayan laboratuvar elemanları için) yeni analitik ölçüm programların kurulmasına ve mevcüt programların değiştirilmesine (spektral analiz alanında kapsamlı deneyime sahip uzmanlar için) kadar farklı kalifikasyon düzeylerine sahip operatörler için üç erişim modunu destekler:
  • spektrumda rahat navigasyon, spektral çizgileri tanımlama, vb. ile spektrumların kaydı ve grafik gösterimini sağlar;
  • spektrumda tanımlanmaları ve nitel analizin yapılması için geniş spektrum çizgileri tabanını içerir;
  • plazmanın parazit ışınımını hesaba katmaksızın analitik sinyali belirlemeye, böylece ölçümlerin hassasiyetini ve doğruluğunu artırmaya izin veren, her analitik çizgisi için spektral fonunun şiddetinin ve davranışının münferit kaydını sağlar;
  • belirlenen her bir element için birkaç analitik çizgi uygulamasını sağlar; dinamik ölçüm aralıklarını yüzlerce ve binlerce kat otomatik olarak konsantrasyonlar üzerinde yukarıya genişleterek katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonlarının pratik olarak sınırsız belirlenmesini sağlar;
  • Elementler arası aditif ve çarpımsal etkileşmelerin otomatik kaydının etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılmasını sağlar;
  • Baz seyreltilmesinin hesaba katılmasına izin verir;
  • ayarlama özelliklerinin bir ve iki noktada rekalibrasyonunun yapılmasını sağlar;
  • Rusya Federasyonu'nun GOST standardına ve yabancı standartlara uygun alaşım markalarının otomatik tanımlanma ünitesini içermeir.

Tekniki özellikler

Konsantrasyon ölçüm aralığı, % 0.0001 den onlarcaya kadar*
Bağıl rasgele hata oranı (elemente, kütle fraksiyonuna ve GSO kalitesine bağlı olarak), % 0.5– 40'dan az
Spektrumun eksitasyon kaynağı Deşarj tipi bir argon atmosferinde düşük voltajlı tek kutuplu kıvılcım.
Voltaj, V 200 - 500
Frekans, Hz 100; 200; 300; 400
Kapasite, μF 2.2; 4.4;
İndüktans, μH 40, 270, 750, 2400 (istek üzere)
Direnç, Ohm 0.3; 0.99; 3.3
Çalışma spektral aralığı, nm 174 – 930
Ortalama spektral çözünürlük, nm aralıktaki, nm  
174 – 410 0.007 - 0.01
410 – 930 0.03 - 0.05
Ortalama ters linear dağılım, nm / mm aralıktaki, nm  
174 – 410 0.56
410 – 930 1.8
Fotodetektörler (doğrusal CCD dedektörleri TCD1304DG, TOSHIBA), adet. 30
Bir karenin süresi, s 0.004 – 60
Kare sayısı 1 – 500
Arayüzü USB2.0
Karenin aktarma rejimi Tüm kareler var
tüm çekimler için ortalama var
Elektrik güç kaynağı (220+22-33) V, (50±2) Hz
Güç tüketimi, en fazla, W kıvılcımsız 500
kıvılcım yanma zamanında 900
Ağırlık, en fazla, kg 250
* - Iskroline spektrometreleriyle belirlenen katışkı elementlerin maksimum konsantrasyonları pratik olarak sınırsızdır, çünkü elementlerin muhtevasıbelirlenen elementin yüksek ve düşük yoğunluklu çeşitli analitik çizgiler (yani, "güçlü" ve "zayıf" çizgiler) üzerinde hemen belirlenir. "Zayıf" çizgilerin kullanması ölçümlerin dinamik aralıklarını konsantrasyonlar üzerinde yüzlerce ve binlerce kat yukarıya doğru genişletir.

Metrolojik özellikler

Tespit limiti (veya saptama limiti) metrolojik özelliklerden biridir ve İskrolayn serisinin her spektrometresinin ilk doğrulamasında kontrol edilmesi zorunludur.

Algılama sınırları, % *
S 0.00004
P 0.00001
C 0.00007
Si 0.00009
Cu 0.00002
Mg 0.00009
Ti 0.00004
W 0.00009
Nb 0.00005
Ni 0.00009
Cr 0.00004
Al 0.00001
Mo 0.00007
V 0.00006
Pb 0.0008
Sb 0.000008
Ag 0.00003
As 0.00001
Mn 0.00003

* Algılama limitleri, Fe, Cu, Al bazları için "3σ" kriteri ile hesaplanır ve gerçek metodlarda tipik analiz koşullarında elde edilir.

Boyutlar

Spektrometrenin yerleştirilmesi için gereken minimum alan: 4 metrekare.

Габариты искрового спектрометра Искролайн 100

ISKROLINE 300 SPEKTROMETRELER BROŞÜRÜ ALIN

Iskroline serisi spektral cihazları için tüm teknik spesifikasyonlar PDF veya MS Word formatındadır.